"Conócete a ti mismo"

El objetivo de este blogger es trasmitir información y promover conocimientos que puedan ayudarte n la toma de decisiones.

domingo, 17 de febrero de 2013

PQPI

Duració: 2 curs estructurats en dos Nivells
Finalitat: professionalitzar, madurativa i propedèutica.
Metodologia: Individualització, diversificació, globalització, confiança i participació.


S’aplicarà a l’alumnat amb...
16 / 17 anys (fins al 31/XII) Que desitgen una inserció professional primerenca i/o Risc d’abandonament escolar.
15 anys: Cursant segon d’ESO i que hagen repetit  ja una vegada.


PRIMER NIVELL
L’alumnat que supera tots els mòduls obtindrà:
·         Certificat de competències professionals.
·         Convalidació prova d’accés a CFGM (5)
·         Accés a segon nivell.

SEGON NIVELL                                                                                                                                                                                                                                                                                  
·         L’alumnat que supera els mòduls específics complementaris obtindran la Certificació acadèmica de competències professionals.
·         L’alumnat que supera els mòduls dirigits a l’obtenció del Títol de graduat en ESO obtindran el Títol de Graduat en Educació Secundària.

PQPI: VEHICLES
PRIMER NIVEL 30 h/s
Mòduls especifics:
-          Mecanitzat bàsic. (MB)
-          Tècniques bàsiques d’electricitat. (TBE)
-          Tècniques bàsiques de mecànica. (TBM)
Móduls formatius de caràcter general:
-          Lingüístic-Social.
-          Científic-Matemàtic.
Tutoria.
Mòduls Optatius
Mòduls de FCT (150h)

SEGON NIVELL: 30h/s  
Mòduls dirigits a l’obtenció del títol de Graduat en ESO
-          Àmbit de comunicació.
-          Àmbit Social.
-          Àmbit Científic – Matemàtic
Mòduls específics complementaris: Noves tecnologies  (associats a la qualificació professional)
Tutoria

PQPI: ADMINISTRATIU

PRIMER NIVELL: 30h/s
Mòduls Específics:                                                                 
-          Gestió de dades. (GD)
-          Tècniques Administratives Bàsiques d’oficina (TAO)
-          Tractament de dades i documentació. (TDD)
-          Reproducció i Arxius (RA)
Mòduls formatius de caràcter general :                                                                                                     
-          Lingüístic-Social.
-          Científic-Matemàtic.
-          Formació i Orientació Laboral.
-          Prevenció de riscos laborals
Tutoria
Mòduls optatius.
Mòduls de Formació en Centre de Trebal: (150 h.)

SEGON NIVELL: 30h./s
Mòduls dirigits a l’obtenció del títol de Graduat en ESO     
-          Àmbit de comunicació.
-          Àmbit Social.
-          Àmbit Científic-Matemàtic.
Mòduls específics complementaris. Oper bàsiques de comunicació i atenció al client (associats a la qualificació professional).
Tutoria

1 comentario:

  1. Des d'Oliva és un plaer poder resoldre qualsevol dubte sobre els PQPI consultant el teu blog. Felicitacions Fernando

    ResponderEliminar